DALŠÍ SLUŽBY

Detektivní služby pro fyzické osoby :

 • prokazování partnerské nevěry
 • pomoc při řešení partnerských problémů
 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • pátrání po osobách (např. pohřešované osoby, osoby vyhýbající se svým platebním povinnostem, osoby hledané v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, apod.)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • mediační činnost
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • prověřování a monitoring vozidel
 • zajištění advokátních služeb, právní poradenství
 • prověřování nemovitostí
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • vedení rukou při nestandardních situacích
 • vyhledávání odposlechových zařízení
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • vyhledávání dlužníků (zde nejen vyhledáme dlužníka, ale také vyčíslíme jeho majetek)
 • pomoc při neoprávněném užívání bytu
 • zajišťování osobní ochrany
 • zajišťování doprovodu osob
 • poradenství v oblasti návykových látek
 • řešení obtížných a neobvyklých životních situací

Vše probíhá s maximální diskrétností a loajalitou k zadavateli.


Detektivní služby pro firmy (právnické osoby) :

 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • monitorování osob
 • prověřování a monitoring motorových vozidel
 • mediační činnost
 • konkurenční boj
 • vymáhání pohledávek
 • odkup pohledávek (přímý i nepřímý)
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • vedení rukou při nestandardních situacích
 • odhalování organizovaných skupin a krádeží na pracovištích
 • prověřování zaměstnanců
 • kontrola práce neschopných zaměstnanců
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • prověřování obchodních partnerů a společností
 • ochrana dat a osobních údajů před jejich krádežemi a zneužitím
 • pátrání po osobách a věcech
 • odhalování nekalé konkurence
 • monitorování činnosti firemních počítačů
 • vyhledávání odposlechových zařízení
 • zajištění advokátních služeb, právní poradenství
 • vyhledávání dlužníků, pátrání po dlužnících
 • prověřování nemovitostí
 • instalace kamerových systémů – i skrytých
 • zajišťování osobní ochrany
 • zajišťování doprovodu osob
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • marketingové průzkumy
 • školení majitelů a managerů firem

Detektivní služby pro advokátní kanceláře :

 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní jednání
 • zajištění důkazních materiálů ve věci poškozování ochranných známek
 • zajištění důkazních materiálů ve věci nekalé konkurence
 • prověřování nemovitostí
 • pátrání po osobách a jejich sledování
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • zajišťování osobní ochrany
 • zajišťování doprovodu osob
 • prověřování a monitoring vozidel
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí a zajištění důkazů o převzetí
 • mediační činnost
 • použití špionážní techniky
 • analýza DNA

Detektivní služby pro finanční společnosti a pojišt’ovny :

 • prověřování fyzických a právnických osob, klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců
 • pátrání po osobách a jejich sledování
 • odhalování a řešení podvodných pojistných událostí
 • vyhledávání a zajišťování předmětu leasingu při platební neschopnosti klienta
 • prověřování nemovitostí
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • prověřování a monitoring vozidel
 • doručování zásilek osobám vyhýbajícím se jejich převzetí
 • mediační činnost
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní jednání